Iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en ondersteuning, dit kan als jeugdige maar ook als ouder of pleegouder. In onze omgeving wordt dit vertrouwenswerk door Adviespunt zorgbelang uitgevoerd. Kijk op de website voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon binnen het gezinshuis

Binnen ons gezinshuis komt 4x per jaar de vertrouwenspersoon op bezoek en spreekt dan met de jeugdigen die bij ons wonen. De jeugdigen mogen ook op eigen initiatief contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Een poster met de contactgegevens zichtbaar voor iedereen in huis op.

Ga naar boven