Vertrouwenspersoon

Iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp heeft recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en ondersteuning, dit kan als jeugdige maar ook als ouder of pleegouder. In onze omgeving wordt dit vertrouwenswerk door Adviespunt zorgbelang uitgevoerd. Kijk op de website voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon binnen het gezinshuis

Binnen ons gezinshuis komt 4x per jaar de vertrouwenspersoon op bezoek en spreekt dan met de jeugdigen die bij ons wonen. De jeugdigen mogen ook op eigen initiatief contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Een poster met de contactgegevens zichtbaar voor iedereen in huis op.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Gezinshuis de Boer sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met: het gebruik van deze website en/ of het gebruik van informatie van deze website.

KVK: 70024715  AGB code: 98102740  SKJ registratie: 110028105 (Jeannette)